Alkmaar Tennis School

Marco Scherjon heeft jaren lang actief deelgenomen op hoog regionaal niveau.

Na het behalen van het CIOS met als hoofdkeuzevak tennis is hij les gaan geven in de Pesiehal. Hier verzorgt hij de privé- en groepslessen alsmede de selectietrainingen.

Wij bieden onder meer:
– tennislessen (privé- en groepslessen)
– bij groepslessen is individuele opgave mogelijk
– selectietrainingen
– jeugdlessen

Voor meer informatie zie hier. www.alkmaartennisschool.nl